Ethernet addressethernetiaadress Ethernet’i kohtvõrgus konkreetset ethernetikontrollerit identifitseeriv füüsiline aadress.

Ethernetiaadress on 48-bitine number aabbccddeeff, kus a-f on heksadetsimaalnumbrid. Esimesed 24 bitti aabbcc identifitseerivad kontrolleri valmistajat. Mõnedesse kontrolleritesse on ethernetiaadress jäigalt sisse kirjutatud, teistes on see salvestatud püsimällu ja ülejäänutes saab seda tarkvaraliselt muuta.

Tavaliselt kirjutatakse ethernetiaadressi kuuest heksadetsimaalarvust koosnevana, näit. 08:00:20:03:72:DC