e-learninge-õpe, e-haridus Katustermin üle Interneti, era-kaugõppevõrkude või intranettide pakutavate õppimisvõimaluste kohta. e-õppe iseloomulikuks jooneks on see, et õpilane ja õpetaja ei asu samas ruumis ja õppetöö toimub elektrooniliste sidevahendite kaudu

Vt. ka Web-based training