e-servicese-teenused e-teenused on varad või ressursid, mida inimesed, firmad ja teised e-teenused saavad kasutada uute tuluvoogude ja suurema rentaabluse tekitamiseks. e-teenused peaks tulevikus suutma üksteisega sujuvalt suhelda ning vastavalt vajadusele käivitada teisi teenuseid ja rakendusi.

E-teenuste osutamine toimub veebisaitide ja mitmesuguste mikrokiipe sisaldavate seadmete kaudu (televiisor, mobiiltelefon, piipar või auto armatuurlaud). Teatud teenuseid kutsutakse välja tarkvara või inimese poolt, teised toimetavad tagaplaanil iseseisvalt, ilma inimese vahelesegamiseta