electronic formelektronblankett Arvutirakendustes kasutamiseks sobiv paberblanketi elektrooniline esitus. Elektronblanketti saab mitmel viisil konverteerida EDI-ga ühilduvasse vormingusse