electronic publishing (2)elektronkirjastamine Materjalide kirjastamine elektrooniliselt loetaval infokandjal, näit. võrgus või laserkettal