expanded memoryekspandmälu Saalimislaadse haldusviisiga laiendmälu (väljaspool 1 MB aadressiruumi) DOS-masinates, mida kasutatakse läbi ekspandmälu spetsifikatsiooni (EMS). Intel 80386 või uuemaid protsessoreid kasutavates süsteemides vastendatakse ekstendmälu protsessori poolt ekspandmälu leheküljeraamile. Vastendamist juhib ekspandmälu haldur (EMM) . Vanemates süsteemides on mälu leheküljeraamile vastendamiseks vajalik spetsiaalne EMS riistvara-adapter. Mõlemal juhul on vajalik vastava seadmedraiveri kasutamine, et tagada riistvara ja EMM vahel nõutav ühendus