escape sequencepaojada Käsuna toimiv erimärgijada, tavaliselt algab paomärgiga . Paojadasid kasutatakse sageli kuvaseadmete (näit. VDU) juhtimiseks. Paojada võib muuta järgneva teksti värvi, nimetada ümber klaviatuuri klahve, muuta printeri seadistusi või paigutada ümber kursorit. Videoterminali DEC vt100 paojadad kujunenud siin de facto standardiks.

Terminit "paojada" kasutatakse ka sellise märgijada tähistamiseks, mis mingi erifunktsiooni teostamiseks ajutiselt peatab märgivoo töötluse. Näiteks Hayes’i modem kasutab jada "+++" väljumiseks käsurežiimist, kus tähemärke tõlgendatakse käskudena modemile endale, mitte aga edastamist vajavate andmetena