expanded memory page frameekspandmälu leheküljeraam IBM PC reserveeritud mäluaadressiruum, mida kasutab EMS