constant



konstant Programmeerimises nimetatakse konstandiks väärtust, mis kunagi ei muutu. Teist tüüpi väärtused, mida programmid kasutavad, on muutujad ehk sümbolid, mis võivad programmi töö käigus esindada erinevaid väärtusi.

Konstant võib olla:

  • arv, näit. 25 või 3,6
  • märk, näit. a või %
  • string, näit. "see on string"
Konstante kasutatakse ka tabelarvutusprogrammides, et panna lahtritesse muutumatuid väärtusi. Tabelarvutusprogrammi valem seevastu võib anda iga kord erineva väärtuse, kui tabelit avatakse või muudetakse