external storage



välismälu, välissalvesti Protsessorile ainult sisend-väljundkanali kaudu kättesaadav põhimälust aeglasem ja suurem mälu, näit. kõvaketas