MAU (Media Access Unit)



meediumipöördusplokk Ethernet-kohtvõrgu transiiver