ECelektronkommerts, e-kommerts Kaupade ja teenuste müük Internetis. Terminit "e-kommerts" ja uuemat terminit "e-business" ehk "e-äri" kasutatakse tihti ühes ja samas tähenduses, kuigi viimasel ajal mõistetakse e-kommertsi all eelkõige jaemüüki ja e-äri all kõiki äritehinguid Internetis (k. a. jaemüük)