EIS (Enterprise Information Services)ettevõtte infoteenused Ettevõtte infosüsteemi tagapool paiknev kiht, kus toimub traditsiooniline andmetöötlus. Siia kuuluvad andmebaasid, suurarvutid ja ERP rakendused