ECL (Emitter Coupled Logic)emittersidestusloogika Bipolaarsete transistoride abil realiseeritud loogikaventiilid, mida iseloomustab väga suur ümberlülitumiskiirus