counter (1)



loendur Programmeerimises muutuja, mida kasutatakse kõige loendamist vajava jälgimiseks. Programmikeel määrab ära programmeerijale kättesaadavate loendurite (muutujate) liigid ja arvu.

Vt. ka Program Counter