EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)efektiivne istoroopne kiirgusvõimsus Mobiil- ja satelliitsides maapealse tugijaama või satelliidi saateantenni kiirgusvõimsus mingis suunas võrreldes isotroopse (igas suunas võrdselt kiirgava) antenni kiirgusvõimsusega selles suunas. Antennide suunakarakteristikud on projekteeritud selliselt, et võimalikult suurem osa kiiratavast võimsusest läheks sinnapoole, kus leidub vastuvõtjaid ning selliseid antenne iseloomustab võimendustegur, mida mõõdetakse detsibellides (dB). Efektiivne isotroopne kiirgusvõimsus (EIKV) on antenni võimendusteguri ja antenni saadetava võimsuse (W) korrutis ning selle mõõtühikuks on detsibell-vatt (dBW).

EIKV leiab kasutust C/N ja S/N määramisel