electronic mailbox (2)elektronpostkast EDI puhul tähistab see termin kohta, kuhu salvestatakse edastatud dokumendid väljavõtmiseks või kolmandale osapoolele edastamiseks. Äripartnerid võivad pidada postkaste ka omaenda domeenides