EOT (End Of Transmission) characterülekande lõpumärk Ülekande talitlusmärk, mida kasutatakse selleks, et teavitada andmeülekande lõpetamisest. Sageli kasutatakse seda ühtlasi ka muude funktsioonide alustamiseks, näit. skeemide vabastamiseks, terminalide lahtiühendamiseks ja vastuvõtuterminalide panekuks ooteolekusse