electronic marketplaceelektronturg Elektronturg on üldmõiste, mis haarab kõikvõimalikke e-kommertsi variante Internetis, näiteks elektroonilisi poode ja kaubamaju, elektroonilisi kaubandus- ja teeninduskomplekse, oksjone jms. Elektronturu ülesandeks on viia omavahel kokku potentsiaalsed müüjad ja ostjad täpselt niisamuti, nagu seda teeb füüsiline turg. Elektronturu funktsioonid on järgmised:

  • müüjad pakuvad oma kaupu ja teenuseid ning ostjad tellivad neid. Seda protsessi nimetatakse läbirääkimisteks ja see võib lõppeda kokkuleppega
  • nii müüja kui ostja võivad nõuda teatud sertifikaate (certificate) . Näiteks võib ostja soovida osta ainult neilt müüjatelt, kes on akrediteeritud mõne tuntud onlain-maksesüsteemi pakkuja juures, et ostja saaks kasutada temale sobivat maksemeetodit. Samuti võib ostja eelistada sellist müüjat, keda tunnustab autoriteetne tarbijakaitseorganisatsioon. Müüja omakorda võib nõuda, et ostja asuks alaliselt teatud regioonis, näiteks Euroopa Liidus
  • müüjad toimetavad ostjatele kaubad kätte ja ostjad tasuvad kaupade eest
  • ostja- või müüjapoolse rahulolematuse lahendamiseks on erandikäsitlejad (exception handlers) ja vaidlusekäsitlejad (dispute handlers), vaja võib minna ka vahekohtunikku (arbiter)
  • paljude teenuste puhul on vajalik, et nii ostjal kui müüjal oleksid juba eelnevalt olemas teatud kokkulepped kolmandate osapooltega , näiteks pankadega , valitsusasutustega jne. See nõuab registreerimist, sertifitseerimist jms