preprocessor



eelprotsessor Tarkvara, mis töötleb toorandmed põhiprogrammile sobivale kujule