USB port



USB port USB pistikupesa arvuti või välisseadme küljes, kuhu saab ühendada USB kaabli