DSTN (Double-layer Super-Twist Nematic)



kahekihiline superspiraalne nemaatiline vedelkristallkuvar Vanemat tüüpi STN-passiivmaatriksiga vedelkristallkuvar, mille juures teravama kujutise saamiseks kasutatakse täiendavat kompensatsioonikihti