multitaskingmultitegumtöötlus, multitegumtöö Arvuti selline töö, kus kaht või enamat tegumit (programmi) täidetakse samaaegselt või vaheldumisi. Samas tähenduses kasutatakse ka terminit multitöötlus, kuigi multitöötlus eeldab vahel enam kui ühe keskprotsessori kasutamist. Multitegumtöö korral käib ümberlülitumine ühe programmi täitmiselt teisele nii kiiresti, et jääb mulje, nagu täidetaks kõiki programme korraga. On olemas kaht liiki multitegumtööd – tõrjuv (eelistusega) ja mittetõrjuv (võrdõiguslik). Esimese puhul eraldab keskprotsessor igale programmile kindlaid ajaintervalle, teise puhul juhib iga programm ise keskprotsessorit nii kaua, kui ta seda vajab. Kui programm keskprotsessorit parajasti ei vaja, siis võib ta lubada mõnel teisel programmil seda ajutiselt kasutada .

OS/2, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ja Amiga opsüsteemid ning UNIX kasutavad tõrjuvat multitegumtöötlust, Windows 3.x ja MultiFinder (Macintosh’i arvutite opsüsteem) aga mittetõrjuvat multitegumtöötlust