error (1)viga Erinevus arvutatud või mõõdetud väärtuse ning tegeliku või teoreetilise väärtuse vahel