error (2)



viga Vale samm, protsess või andmedefinitsioon. Näit. arvutiprogrammis sisalduv vale käsk