distribution (2)



turustus Turundustermin, millega tähistatakse üht neljast turunduse komponendist (ülejäänud 3 komponenti on müügijuhtimine, hinnakujundus ja müügitoetus)