IEEE 802.1w



Standardi IEEE 802.1D lisa, defineerib MAC silla muudatused, mis on vajalikud võrgu kiire ümberkonfigureerimise võimaldamiseks