Ethernet v2 framingEthernet II kadreerimine Kohtvõrgu kaadrivorming, mis erineb standardiga IEEE 802.3 defineeritud kapseldusest välja Pikkus (Length) interpretatsiooni poolest. Nimelt käsitletakse siin seda välja kui Ethertype’i ja see määrab vahetult ära kõrgema kihi protokolli. Nt Ethertype’i väärtus 0x0800 annab teada, et IP datagramm on kapseldatud ning väärtus 0x0806 osutab ARP kaadrile. Alati, kui Pikkuse väli sisaldab väärtust, mis on suurem kui 0x0600, käsitletakse seda kui Ethertype’i. Nimetatud väärtus valiti sellepärast, et Ethernet 802.3 kaadrite pikkus ei saa ületada 1500 baiti