Erlangerlang Telefoniliikluse mõõtühik, võrdub 1 tunni (3600 s) pikkuse telefonikõnega. Erlangides väljendatud telefoniliikluse maht näitab ligikaudselt ka kasutatavate magistralliinide arvu. Näit. kui kõnekeskuse liiklusmaht on 8,5 erlangi tunnis, siis ilmselt on kasutusel enam kui 8 magistraalliini