ELF (Extremely Low Frequency)äärmiselt madal sagedus Elektromagnetiline kiirgus sagedusega 30-300 Hz. Selles sagedusalas kiirgavad näit. elektriülekandeliinid ja majapidamisseadmed (olenevalt riigist kas sagedusel 50 Hz või 60 Hz)