EuroDOCSISEuroopa DOCSIS Euroopa kaablimodemistandardid. Euroopas levinud PAL-televisioon kasutab 8 MHz laiusi telekanaleid, mis võimaldab suuremaid kiirusi kui NTSC-televisiooni 6 MHz kanalid, mida kasutatakse USA-s ja Kanadas

Vt. ka DOCSIS