e-envelopee-ümbrik, elektrooniline ümbrik, digiümbrik Internetis edastatava sõnumi turvalisust kaitsev kahe krüpteerimiskihiga andmeturbe meetod.

Kõigepealt kodeeritakse sõnum ise avaliku võtme meetodiga (public key encryption). Kuna siin kasutatakse avaliku võtme meetodit ainult võtme krüpteerimiseks, siis võimaldab e-ümbrik vältida avaliku võtme meetodi peamist puudust – suhtelist aeglust võrreldes sümmeetrilise krüpteerimisega. Samal põhjusel on digitaalümbriku kasutamine ka odavam