e-marketplaceelektrooniline turg Elektrooniline turg on üldmõiste, mis haarab kõikvõimalikke e-kommertsi variante Internetis, näiteks e-poode ja e-kaubamaju, elektroonilisi kaubandus- ja teeninduskomplekse, oksjone jms. Elektroonilise turu ülesandeks on viia omavahel kokku potentsiaalsed müüjad ja ostjad täpselt niisamuti, nagu seda teeb füüsiline turg. Elektroonilise turu funktsioonid on järgmised:

  • müüjad pakuvad oma kaupu ja teenuseid ning ostjad tellivad neid; seda protsessi nimetatakse kauplemiseks ja aeg-ajalt lõpeb see kokkuleppega
  • nii müüja kui ostja võivad vajada teatud sertifikaate . Näiteks võib ostja soovida osta ainult neilt müüjatelt, kes on akrediteeritud mõne tuntud onlain-maksesüsteemi pakkuja juures, et ostja saaks kasutada temale sobivat maksemeetodit. Samuti võib ostja eelistada sellist müüjat, keda tunnustab autoriteetne tarbijakaitseorganisatsioon. Müüja omakorda võib nõuda näiteks, et ostja asuks alaliselt teatud regioonis, näiteks Euroopa Liidus. 
  • müüjad toimetavad ostjatele kaubad kätte ja ostjad tasuvad kaupade eest; seda nimetatakse kahepoolseks vahetuseks (two-party exchange)
  • ostja- või müüjapoolse rahulolematuse lahendamiseks on erandikäsitlejad (exception handlers) ja vaidlusekäsitlejad (dispute handlers), vaja võib minna ka vahekohtunikku (arbiter)
  • paljude teenuste puhul on vajalik, et nii ostjal kui müüjal oleksid juba eelnevalt olemas teatud kokkulepped kolmandate osapooltega, näit. pankadega, valitsusasutustega jne. See nõuab registreerimist (registration), sertifitseerimist (certification) jms