alphanumeric charactertärk, kirjamärk Graafiliselt esitatud täht või number. Siia kuuluvad lisaks tavalistele tähestikutähtedele ja numbritele ka arvutiklaviatuuril leiduvad erisümbolid, näit. "$" "#", "%", "&", "=" jne.