RS-422, RS-423EIA poolt heakskiidetud telekommunikatsiooni liidesestandardid järjestikseadmete ühendamiseks. RS-422 ja RS-423 standardid on mõeldud asendama vanemat RS-232 standardit ning nad toetavad suuremaid andmekiirusi ja on häirekindlamad. Kõik Apple Macintosh arvutid sisaldavad RS-422 porti, mida saab kasutada ka RS-232C pordina. RS-422 toetab hulkpunktühendusi (omavahel ühendatakse mitu seadet), RS-423 aga ainult kakspunktühendusi (omavahel ühendatakse kaks seadet)