computerarvuti, raal, kompuuter Programmeeritav masin. Arvuti kaks peamist omadust on:
  • arvuti reageerib kindlaksmääratud käskudele alati kindlal viisil
  • arvuti suudab tegutseda etteantud käskude jada ehk programmi alusel
Tänapäeval on arvutid elektroonilised ja digitaalsed (ajalooliselt on tuntud ka mehaanilised ja analoogarvutid). Arvuti füüsilisi komponente ( klaviatuur, kuvar, kettaajamid, juhtmed, trükkplaadid, kiibid, pistikud jne) nimetatakse riistvaraks ning käske ja andmeid nimetatakse tarkvaraks.

Igal arvutil peab olema vähemalt järgmine riistvara: