userkasutaja Arvutit kasutav inimene, programm või protsess. Lõppkasutaja (end user) on inimene, kes kasutab rakendusprogrammi