PKI (Public Key Infrastructure)avaliku võtme infrastruktuur Digitaalsete sertifikaatide, sertifitseerimiskeskuste ja teiste registreerimisasutuste süsteem, mis verifitseerivad ja autendivad üle Interneti toimuvate äritehingute puhul kõiki tehingu osapooli. PKI on alles arengustaadiumis ja praegu ei ole olemas ühtset PKI-d ega isegi kõigi poolt tunnustatud PKI standardeid.

Avaliku võtme infrastruktuuri hulka kuuluvad:

PKI teine nimetus on "usaldushierarhia"