programprogramm Organiseeritud käsujada, mis täitmisel põhjustab arvuti käitumist etteantud viisil. Ilma programmideta on arvutid kasutud.

Programm sisaldab muutujaid ja lauseid . Laused annavad arvutile teada, mida muutujatega tuleb teha. Muutujad võivad esindada numbrilisi andmeid, teksti või graafikat. Programmide kirjutamiseks on olemas palju erinevaid programmikeeli. C, C++ , Pascal, BASIC, FORTRAN, COBOL ja LISP on näited kõrgkeeltest, kuid programme võib kirjutada ka madalkeeltes, mis on lähemal masinakeelele

Vt. ka OOP