style sheetlaaditabel, laadileht Tekstitöötluse ja elektronkirjastamise puhul on määrab laadileht ära nende dokumentide küljenduse, millele ta kinnistatakse. Laadilehe täitmisel määratakse ära sellised parameetrid nagu paberilehe suurus, veerised ja kirjatüübid (fondid). Laaditabelid on väga mugavad, sest nad võimaldavad automaatselt rakendada sama laadi (stiili) paljudele dokumentidele. Te võite luua eraldi laaditabelid erakirjadele, ametikirjadele, faksidele jne. Laaditabeleid nimetatakse ka mallideks (templates)