protocolprotokoll Eeskiri, mis määrab ära vormingu ja protseduurid andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks kahe võrku ühendatud seadme vahel. Termin "protokoll" tuleb kreekakeelsest sõnast "protokollon" ning tähendas algselt käsikirja kaanele kinnitatud paberilehte selle käsikirja sisukirjeldusega.

Telekommunikatsioonis on kasutusel sadu mitme erineva taseme protokolle. On olemas riistvaralised telefoniprotokollid ning protokollid mitme funktsionaalse kihi ja sideliini teises otsas asuvate vastavate kihtide vahel. Liini mõlemas otsas asuvad seadmed peavad ära tundma ja järgima samu protokolle.

Protokoll määrab ära:

  • kasutatava veaavastuskoodi
  • andmetihendusmeetodi, kui see on vajalik
  • selle, kuidas saatev seade annab teada, et sõnumi edastamine on lõpetatud
  • selle, kuidas vastuvõttev seade annab teada, et sõnum on edukalt vastu võetud
On olemas terve hulk standardprotokolle, millest igaühel on omad eelised ja omad puudused. Mõned on lihtsamad, teised töökindlamad, kolmandad kiiremad jne. Kasutaja seisukohalt on oluline ainult see, et tema arvuti toetaks neid protokolle, mida tal on vaja andmevahetuseks teiste arvutitega. Protokollid võivad olla realiseeritud nii riist- kui tarkvaraliselt.

Internetis kasutatakse TCP/IP protokolle, kuhu kuuluvad: