CSS (1) (Cascading Style Sheets)kaskaadlaadistik Veebilehtede valmistajatele ja kasutajatele mõeldud laadistik. Laadilehed (style sheets) kirjeldavad, kuidas HTML dokumente esitada kuvaril, printeril või kõnesüntesaatorist kostva kõnena. Laadilehed lubavad kasutajal muuta sadade dokumendilehtede väljanägemist üheainsa CSS faili muutmise teel.

Laadileht koosneb reeglitest, mis teatavad brauserile, kuidas dokumenti kuvada. Andes laadilehe elementidele mitmesuguseid väärtusi, saab ära määrata fonte, värve, fooni omadusi, teksti omadusi, sisubokside omadusi, klassifikatsiooni omadusi, ühikuid jms.

Sõna "kaskaad" tähendab siin seda, et ühele ja samale dokumendile võib samaaegselt rakendada mitut erineva kaaluga laadilehte (vrd. näit. mitme avatud akna kuvamist kaskaadina). XML võimaldab kasutada nii CSS’i kui XSL’i, kuid HTML tunnistab ainult CSS’i. Võiks öelda, et XML on teisenduskeel, mida saab kasutada XML andmete teisendamiseks HTML/CSS dokumentideks veebiserveris