XML (Extensible Markup Language)laiendatav märgistuskeel XML on suvaliste andmete struktureerimiseks mõeldud märgistuskeel, mis loodi eemärgiga võtta see veebis kasutusele HTML’i asemel. Nimelt osutus HTML oma fikseeritud elementide ja atribuutidega paljude ülesannete jaoks liialt piiratuks.

HTML põhineb SGML’il, aga kuna SGML’i ennast peeti veebis rakendamiseks liiga keeruliseks, siis defineeriti XML SGML’i funktsionaalse alamhulgana (profiilina). XML kasutab andmetüüpide (nimetatakse "skeemideks") defineerimiseks dokumenditüübi definitsioone (DTD), mis on pärit SGML’i dokumendikesksest lähenemisest. XML on osutunud väga edukaks B2B stsenaariumides ja seda kasutatakse järjest rohkem andmevahetuses dokumentide vahetamise asemel. Kuna andmete kirjeldamine vajab teisi funktsioone kui dokumentide kirjeldamine (näit. sisseehitatud andmetüüpe ja andmetüüpide tuletamist), siis on DTD’de asendamiseks defineeritud XML Schema, mis hõlbustab XML’i kasutamist B2B tarbeks

Vt. ka XSL, XSLT, XPath, XSL-FO, XHTML