texttekst Tekst koosneb sõnadest, lausetest, lõikudest ja lehekülgedest. Sõna “tekstitöötlus” tähendab tekstiga manipuleerimist. Enamasti mõeldakse sõna “tekst” all sellist teksti, mis on salvestatud ASCII koodis (s. t. ilma igasuguse vorminduseta). Lisaks tekstile kasutatakse arvutites veel selliseid objekte nagu graafika, numbrid (kui nad pole esitatud ASCII koodis) ja programmikood

Vt. ka plain text ja formatted text