pre-emptive multitaskingtõrjuv multitegumtöötlus Multitegumtöötluse vorm, kus protsessidele ei anta lõpmatult palju aega täitmise lõpuleviimiseks. Plaanur eraldab igale protsessile teatud ajalõigu (suurusjärgus mõni millisekundit) ja kui protsess ei vabasta selle aja jooksul protsessorit, siis plaanur katkestab selle protsessi, paneb selle ootele (saalib välja) ning algab järjekorras parajasti esikohal oleva protsessi täitmine. Plaanur peab tagama selle, et protsessi katkestamisel protsessi olek salvestatakse ja et tegumid ei hakka üksteist segama.

Tõrjuvat multitegumtöötlust kasutavad opsüsteemid OS/2, UNIX ja Amiga.

Mõni opsüsteem, näit. Amiga, lubab protsessil teatud tingimustel ignoreerida sellist kontekstkommutatsiooni, näit. teiste protsesside poole muudetud süsteemiandmestruktuuride lugemiseks. Mõni opsüsteem keelab madalama prioriteediga protsessidel protsessorit üle võtta kõrgema prioriteediga protsessidelt

Vt. ka co-operative multitasking