character setmärgistik Teatud otstarbeks täielik tähemärkide komplekt, näit. ASCII-märgistik, mida tunnevad nii arvuti riistvara kui tarkvara. Igale märgile vastab oma koodnumber, näit. Ameerika ASCII märgistikus vastavad numbrid 0 kuni 127 inglise tähestiku tähtedele, kirjavahemärkidele ja reale erimärkidele (%, &, #, + jne.). Euroopas kasutatav ISO märgistik sarnaneb ASCII märgistikule, kuid sisaldab lisaks erinevates Euroopa keeltes kasutatavaid tähemärke