classklass Objektide kategooria objektorienteeritud programmeerimises . Näiteks võiks olla klass, mille nimi on kujund ja mis sisaldab selliseid objekte nagu ring, ristkülik ja kolmnurk. Klass määrab ära sellesse kuuluvate erinevate objektide ühised omadused

Java programmikeeles nimetatakse klassiks tüüpi, mis defineerib teatud liiki objekti teostuse (realisatsiooni). Klassidefinitsioon määrab ära eksemplari ning antud klassi muutujad ja meetodid, samuti klassi pooolt realiseeritavad liidesed ja antud klassi vahetu ülemklassi. Kui ülemklass ei ole ilmutatud kujul kirjeldatud, siis loetakse see objektiks