network addressvõrguaadress Võrguseadet identifitseeriv nimi või sümbol. Näiteks kohtvõrkudes (LAN) on igal võrgusõlmel oma individuaalne aadress. Internetis on igal failil individuaalne aadress, mida kutsutakse URL