extended ASCIIlaiendatud ASCII Kui ASCII baaskomplekti puhul kasutatakse iga märgi esitamiseks 7 bitti, mis võimaldab kirjeldada 128 erinevat märki (27=128), siis laiendatud ASCII kasutab iga märgi jaoks 8 bitti ja nii saab lisada veel 128 märki (28=256). Kui ASCII baaskomplekt ja laiendatud ASCII kooditabelite esimene pool vastavad inglise keele tähestikule, siis laiendatud ASCII tabelite teine pool sisaldab kohalikule keelele omaseid tähemärke (näit. eesti keele täpitähed õ, ä, ö, ü) ja erisümboleid. Tabeli teine pool võib sisaldada ka kirillitsat (nn. vene tähestikku), kreeka tähestikku või mõnda muud tähestikku.

Kuigi laiendatud ASCII kooditabelid on tänapäeval standardiseeritud ISO standardiga 8859, on praktilises kasutuses hulk erinevaid laiendatud ASCII tabeleid, sest vajadus nende järele tekkis märksa varem kui suudeti välja töötada vastavad standardid. Näit. ainuüksi vene keele jaoks on praegugi kasutusel KOI-8 (KOI-8R), ISO 8859-5, Windows-1251 ja MS DOS’i koodileht cp866.