UI (User Interface)kasutajaliides Kasutaja ja arvutiprogrammi vaheline ühenduslüli. Kasutajaliides kujutab endast käskude või menüüde komplekti, mille abil kasutaja saab programmiga suhelda. Käskjuhitava e. käsurealiidese puhul tuleb käsud sisestada klaviatuurilt, menüüjuhitava liidese puhul valitakse käsud ekraanile kuvatavatest menüüdest.

Kasutajaliides on mistahes programmi tähtis osa, sest sellest sõltub, kui lihtne või keeruline on panna programmi vajalikul viisil toimima. Ka võimas programm on üsna kasutu, kui sellel puudub korralik kasutajaliides.

Personaalarvutite juures on muutunud standardseks aknaid, ikoone ja hüpikmenüüsid kasutavad graafilised kasutajaliidesed

Vt. ka VUI, API, ABI